Vận chuyển 194 kiện dầm cầu trục cho dự án Formosa Hà Tĩnh

12/06/2020

  • Chiều dài từ 22.9m đến 41m.

  • Khối lượng hàng hóa: 194 kiện dầm cầu trục và xe con.

  • Trọng lượng: 45 – 92 tấn/ dầm.

  • Đến nay đã thực hiện được 65 kiện/ 194 kiện.

  • Tiếp nhận giải phóng tàu, vận chuyển từ cảng Vũng Áng vào công trường nhà máy. Dỡ hạ xuống bãi lưu hàng.

  • Dự án thực hiện 12 tháng từ 1/2014 đến 12/2014.