Cho thuê phương tiện thiết bị

Ngoài việc tự thực hiện các dự án, Công ty chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho thuê các thiết bị đặc chủng: rơ mooc thủy lực, rơ mooc tự hành (SPMT), lowbed, cần cẩu sức nâng từ 30 T- 120 T, bơm ballast, dầm phân lực…

Khách hàng có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn bao gồm hoặc không bao gồm chi phí huy động, nhân lực.

  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7
  • Ảnh 8