Vận tải đường biển

Nhằm mở rộng các ngành nghề kinh doanh, trong những năm qua Công ty chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ tốt với các hãng tàu, chủ tàu và các forwarder lớn trên thế giới và khu vực để cung cấp dịch vụ vận tải đường biển khi khách hàng có nhu cầu, đặc biệt là các khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ “door to door”.