Dịch vụ hạ thủy (load-out/in)

Đây là dịch vụ đặc biệt, sử dụng hệ thống rơ mooc thủy lực hoặc tự hành (SPMT) để đưa các cấu kiện nặng 100 T-5,000 T từ cầu cảng xuống sà lan hoặc từ sà lan lên cầu cảng. Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị vận tải trong nước duy nhất ở Việt nam đến thời điểm hiện nay có thể cung cấp dịch vụ này.

 Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như: tính toán ballast, mooring, lashing… Dịch vụ hạ thủy cấu kiện sẽ giúp các khách hàng trong ngành dầu khí, cảng biển, cầu đường đưa những thiết bị đặc biệt khổng lồ vào các vị trí lắp đặt.

  • Kết hợp dầm phân tải và hệ thống thủy lực rơ moóc để phân bố lại tải trọng lên rơ moóc, bãi chế tạo và cầu cảng.
  • Sử dụng cầu dẫn nối cầu cảng với sà lan để cho đoàn rơ moóc chạy qua sà lan.
  • Dùng bơm ballast để cân bằng sà lan, điều chỉnh mặt boong sà lan với cầu cảng trong quá trình load-out
  • Trong quá trình load-out, dùng tàu kéo, tời kéo dây neo buộc để định vị sà lan