THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TÒA NHÀ 80-82 BẠCH ĐẰNG, ĐÀ NẴNG
26/07/2022 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TÒA NHÀ 80-82 BẠCH ĐẰNG, ĐÀ NẴNG

VIETRANSTIMEX Thông báo đấu giá tài sản “Tòa nhà 80-82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng”

ONE SOTRANS - MANAGEMENT WORKSHOP 2021
26/11/2021 ONE SOTRANS - MANAGEMENT WORKSHOP 2021

Ngày 19/11/2021 vừa qua, SOTRANS Group đã tổ chức sự kiện thường niên đặc biệt “ONE SOTRANS - Management Workshop 2021” dành cho đội ngũ quản lý tại Trung tâm Hội nghị GEM.

Giải thể Công ty con
11/05/2020 Giải thể Công ty con

Công ty CP vận tải đa phương thức công bố thông tin bất thường về việc giải thể Công ty con kể từ ngày 16/12/2011. - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH BNX-VIETRANSTIMEX - Mã số doanh nghiệp: 411022000221 - Địa chỉ trụ sở: 40 Lê Văn Linh, Quận 4, TP Hồ Chí Minh - Đại diện theo luật pháp: Ông Chang Yong In; sinh ngày 26/8/1968; Quốc tịch: Hàn Quốc; hộ chiếu số: SR0104980 cấp ngày 18/6/2007 tại Hàn Quốc

VIETRANSTIMEX tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
25/04/2019 VIETRANSTIMEX tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/4/2019 tại Hội trường Tổng công ty đường sông miền nam SOWATCO, Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ông ty.

Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX, công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16-04-2019
16/04/2019 Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX, công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16-04-2019

Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX, công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16-04-2019

Thông báo tham dự Hội Nghị Người Lao Động Vietranstimex 2019
16/04/2019 Thông báo tham dự Hội Nghị Người Lao Động Vietranstimex 2019

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2019. Chi tiết như giấy mời đính kèm sau: