Dịch vụ khác

Dịch vụ khai thuê thủ tục Hải quan; Dịch vụ môi giới hàng hải, đại lý tàu biển và đại lý giao nhận vận chuyển quốc tế; Tư vấn, thiết kế xây dựng phương án vận tải, xếp dỡ và gia cố hạ tầng giao thông:

 

  • Cho thuê phương tiện, thiết bị vận tải, xếp dỡ
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
  • Xuất nhập khẩu trực tiếp, ủy thác xuất nhập khẩu
  • Kinh doanh khách sạn, du lịch
  • Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư

 

  • Dịch vụ xây dựng bến tạm để vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng
  • Khảo sát, thiết kế và thi công đường tránh, cầu tạm phục vụ vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng.
  • Khảo sát, thiết kế và thi công các bến tạm chuyên dùng phục vụ việc load-in/load-out các kiện hàng siêu trường siêu trọng.
  • Đường tránh và cầu tạm Cửa Đầm phục vụ Dự án NM lọc dầu số 1 - Dung Quất