Vietranstimex Hoàn Thành Vận Chuyển Và Lắp Đặt Dự Án Lắp Đặt Van Sông Lèn (Thanh Hóa)

10/01/2024

Chúc Mừng Vietranstimex Đã Hoàn Thành Vận Chuyển Và Lắp Đặt Thành Công Dự Án Lắp Đặt Van Sông Lèn (Thanh Hóa).

Đây là Công trình có quy mô cấp 2, gồm có 3 cửa ngăn mặn lớn với chiều dài mỗi cửa khoảng 40m.

Các mốc tiến độ:
Ngày 28/11: Hoàn thành lắp kiện thứ 1
Ngày 6/12: Hoàn thành lắp kiện thứ 2
Ngày 30/12: Hoàn thành lắp kiện thứ 3

Xin gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ công nhân viên công ty - những chiến binh VTT với những nỗ lực đáng tự hào trong những tháng cuối năm này!