Niềm Tin Vào Tương Lai

12/06/2020
Khối lượng hàng hóa dự kiến khoảng 1.500.000 F.T vật tư, thiết bị,  trong đó hàng siêu trường siêu trọng nặng từ 30 tấn trở lên có khối lượng gần 500.000 FT. Hợp đồng ký với nhà thầu Tatsumi đối với hàng thông thường nặng dưới 30 T/kiện, trị giá 200 tỷ đồng. Hợp đồng ký với nhà thầu Nippon Express trị giá 300 tỷ đồng đối với hàng siêu trường siêu trọng nặng trên 30 T/kiện. Đây là dự án lọc hóa dầu lớn nhất ở Việt nam tính đến thời điểm hiện tại. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành công tác vận chuyển vào cuối năm 2016. Hy vọng dự án này sẽ đem lại một sức sống mới cho công ty.