Hệ thống bộ đẩy thủy lực

Hệ thống đẩy thủy lực với sức đẩy/kéo trượt đến 500 tấn hỗ trợ việc di dời, lắp đặt những kiện hàng, thiết bị siêu trọng an toàn - ổn định, đặc biệt trong những không gian hẹp, xoay thiết bị từ 0 độ đến 180 độ.
Nhãn hiệu Vietranstimex
Lực đẩy 200 - 500 tấn
Số lượng 10 bộ