Bốc xếp và vận chuyển 2 du thuyền siêu sang tại Nhà máy đóng tàu của Úc

12/06/2020
Phạm vi công việc bao gồm việc nâng các du thuyền đã được hoàn thiện từ vị trí chế tại lên trên sàn hệ thống rơ-moóc đặc chủng nhiều trục SPMT (có thể xoay được 3600), vận chuyển từ nhà xưởng ra bãi và xoay một góc 1800  để chuyển hướng kiện hàng, sau đó vận chuyển ra triền hạ thủy chuyên dụng và dỡ hạ du thuyền xuống đường trượt để hạ thủy.

 

Vào ngày 26/10/2013, Vietranstimex đã vận chuyển du thuyền đầu tiên. Dự kiến ngày 16/11/2013 sẽ tiếp tục vận chuyển du thuyền thứ 2. Đây là 2 du thuyền nằm trong số seri du thuyền sẽ được đóng mới ở nhà máy này để xuất khẩu.