Vận chuyển kiện Coal Silo cho nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

08/08/2012
Hình ảnh đính kèm là VTT đang tiếp nhận 6 kiện coal silo kích thước 15,5m x 10,8m x 10,8m/ kiện, nặng 137 tấn/ kiện tại cảng Hải Phòng và vận chuyển bằng đường thủy đến công trường nhà máy.