Vận chuyển kiện hàng đầu tiên của gói thầu 20.3K-CTC - Nhà máy Thủy Điện Sơn La

12/11/2009
Công ty đã nhận hàng qua xà lan từ vịnh Hạ Long đưa lên Sơn La an toàn, đúng tiến độ như đúng phương án đã trúng thầu. Đây là kiện hàng nặng đầu tiên mà Công ty đã thực hiện thành công nhờ chuẩn bị chu đáo và có đội ngủ CBCNV chuyên nghiệp cùng đầy đủ phương tiện thiết bị hiện đại.

Kiện hàng được vận chuyển như hình sau: