Vận chuyển máy biến áp Trạm Nông pênh và Takeo (Campuchia)

12/01/2009
Đây là lần đầu tiên Công ty thực hiện 1 dự án lớn tại Campuchia và làm trọn gói các dịch vụ Hải quan tạm xuất tái nhập thiết bị, vận chuyển đường sông, trung chuyển đường bộ và xếp dỡ lắp đặt lên bệ máy. Công trình mày mở ra một hướng đi mới trong chiến lược phát triển của Công ty: mở rộng thị trường ra nước ngoài, đặc biệt là khu vực ASEAN.