Vận chuyển thiết bị dự án Phong điện đầu tiên ở VN

09/12/2008
Lô hàng đầu tiên bao gồm 20 kiện là các phần thân cột dài 20m-30m/kiện, nặng từ 30-58T/kiện. Do vận chuyển loại hàng có yêu cầu an toàn cao và cự ly dài nên Công ty đã phải huy động gần 70 trục rơ mooc Cometto đặc chủng để giải phóng tàu trong vòng 24h và vận chuyển ra công trường tại Bình Thuận an toàn đúng tiến độ.