Vận chuyển và load-out dầm cầu đầu tiên phần dầm chính Cầu Cần Thơ

24/06/2009
Hạng mục công việc thực hiện bao gồm:


  • Nâng các dầm cầu chính tại bãi chế tạo lên rơ moóc bằng hệ thống thủy lực của rơ moóc Cometto, sau đó chằng buộc và kê lót;

  • Vận chuyển từ bãi chế tạo ra cầu cảng tại cảng Cái Cui; Load-out từ cầu cảng xuống sà lan biển 2.000 tấn của Vietranstimex;

  • Chằng buộc hàng hóa trên sà lan và thực hiện việc cân bằng sà lan (Ballasting);

  • Vận chuyển từ cảng Cái Cui ra công trường xây dựng trên dòng sông Hậu, neo đậu sà lan (Mooring) tại vị trí lắp ráp phần cầu chính;

  • Tháo chằng buộc, nâng dầm cầu lên bằng hệ thống kích thủy lực rút cáp (Strand Jack) và đưa vào vị trí lắp ráp
 

Tiếp theo, ngày 14/06/2009 và ngày 23/06/2009 dầm thứ 2 và 3 đã được chuyển đến vị trí lắp ráp trên công trường xây dựng Cầu Cần Thơ. Dự kiến thời gian thực hiện từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2009 sẽ hoàn thành việc vận chuyển và load-out toàn bộ số dầm nêu trên.

Dự án xây dựng Cầu Cần Thơ được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (JBIC ODA); chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải và đại diện là Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận.