Vietranstimex Hoàn Thành Di Dời Ra Bệ Tạm Hai Máy Biến Áp 220kV – 125MVA Tại Hai Trạm Biến Áp 220kV Tràng Bạch – Cao Bằng Và Tràng Bạch – Quảng Ninh

10/12/2020

Ngày 22/11 vừa qua, Máy biến áp 220kV – 125MVA (nặng 140 tấn và chiều rộng 7,8m) cùng với toàn bộ dầu máy và phụ kiện tại Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch - Quảng Ninh đã được Vietranstimex hoàn thành việc di chuyển ra bệ tạm. Trước đó, vào ngày 21/10/2020, Vietranstimex cũng đã di chuyển thành công ra bệ tạm Máy biển áp 220kV – 125MVA nặng 140 tấn cùng với dầu máy và phụ kiện tại Trạm biến áp 220kV Cao Bằng.

Công tác vận chuyển cả hai Máy biến áp này nằm trong phạm vi Gói thầu số 5 thuộc dự án Nâng công  suất các Trạm biến áp 220 kV Tràng Bạch và Cao Bằng mà Vietranstimex đang đảm nhận.Toàn bộ quá trình tiếp nhận và di chuyển cả hai máy biến áp được Vietranstimex triển khai nhanh chóng: 

  • Tại Trạm biến áp 220kV Cao Bằng, Vietranstimex tiếp nhận máy ngày 19/10 và hoàn thành việc di chuyển ra bệ tạm vào ngày 21/10. 
  • Tại Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch - Quảng Ninh, máy được Vietranstimex tiếp nhận ngày 18/11 và hoàn thành di chuyển ra bệ tạm vào ngày 22/11. 

Để việc di chuyển 02 Máy biến áp trên đảm bảo chất lượng tốt nhất, đội ngũ nhân lực nhiều kinh nghiệm cùng với các phương tiện thiết bị vận chuyển chuyên dụng cho hàng hóa siêu trường siêu trọng đã được Vietranstimex huy động cho dự án, bao gồm: Bộ kích đẩy 350 tấn; Cẩu tải 10 tấn và ác vật tư dụng cụ phục vụ xếp dỡ hàng STST khác…  để tiếp nhận và di chuyển các MBA kèm phụ kiện.